Themhallerne

Betingelser

Bruger betingelser i Shape4you

§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondato som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal straks meddeles til Shape4You.

§2. Medlemskort: Der udleveres medlemskort eller medlemskabet oprettes på sygesikringsbevis.

§3. Varighed: BS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8. Kontant betalte medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt, uanset årsag at få refundering af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et BS-medlemskab tilmeldes aftalen BS, og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et BS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst (p.t. 100 kr.). Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, spærres medlemskortet, indtil restancen er udlignet.

§6. Prisændringer: Prisændringer meddeles senest 2 mdr. før prisændringerne træder i kraft.

§7. Oprettelse af BS-medlemskaber: Oprettelse af et BS-medlemskab er hos os uden gebyr.

§8. Opsigelse af BS-medlemskaber: Opsigelse af BS aftale kan ske til udgangen af en kalendermåned, med minimum 1 måneds varsel. Kontant betalt medlemskaber købt for en periode, gælder til udgangen af perioden og kan ikke refunderes.
Opsigelse af BS-medlemskaber skal ske skriftligt via brev eller mail.

§9. Bero af medlemskaber: Alle medlemskaber som er købt for en periode, kan sættes i bero ved ferie eller sygdom/skade af en varighed på 2 uger eller mere. Bero perioden kan maximalt være 6 måneder.
Det er gratis at sætte medlemskabet i bero.   

§10. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§11. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos shape4you. Shape4you tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§12. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Them Hallerne.Nederst på formularen